top of page

Säkerhetsenhet

PRISMA Security har inom organisationen en säkerhetsenhet som består av säkerhetssamordnare och säkerhetschefer.

Vi bistår aktörer både i den offentliga och privata sektorn med tjänsten av att tillhandahålla en egen integrerad och skräddarsydd  säkerhetsenhet som består av säkerhetssamordnare och en säkerhetschef.

Om ni som offentlig aktör / myndighet, koncern eller företag redan har en egen säkerhetsenhet så kan ni med fördel nytta oss som tredje part för egenkontroll eller kompetenshöjande / kvalitetssäkrande insatser gentemot er egna säkerhetsenhet eller säkerhetsansvarig.

bottom of page