top of page

Byggbevakning

Vi tillhandahåller stationära väktare med  teknisk utrustning och kompetens för att förebygga brottsliga angrepp riktad mot er egendom. Våra väktare kan även medverka i den dagliga driften med att bland annat säkerställa kontrollfunktioner, utföra brandronder enligt SBA, utföra kontroller av garage, källare, förråd. Vi bevakar även er utrustning, fordon, lokaler med mera.

bottom of page