Byggbevakning

Vi tillhandahåller stationära väktare med  teknisk utrustning och kompetens för att förebygga brottsliga angrepp riktad mot er egendom. Vi kan även medverka i den dagliga driften med att bland annat säkerställa kontrollfunktioner, utföra brandronder enligt SBA, utföra kontroller av garage, källare, förråd. Vi bevakar även er utrustning, fordon, lokaler med mera.