top of page
Sjöbevakningen.png.png

- en del av

Prisma Security 1.png

PRISMA Security har en egen sjösektion där vi levererar en mängd olika säkerhetstjänster efter behov.

 

Vi ägnar oss bland annat åt maritim bevakning och säkerhet där vi bevakar och skyddar egendom i hamnar och arkipelag.

Vi erbjuder även transporttjänster till sjöss för myndigheter och andra aktörer som vill kunna utföra kontroll och tillsyn i skärgårdsmiljö. Observera att vi i nuläget endast utför dessa uppdrag i Stockholm.

Hör av er till oss och berätta hur vi kan vara behjälpliga i er verksamhet!

Ö.jpg

Vi erbjuder bevakning och säkerhetstjänster där du behöver det - dygnet runt. Vi har ett extra stort fokus på hamnar och skärgård, dels för att det finns ett stort behov av tillsyn i dessa områden, dels för att vi med båtar kan verka långt ut i skärgården där det annars kan vara svårt att få den hjälp som behövs.

Kontakta oss för mer information.

Skärgårdshus.jpg
Sjöbevakning.jpg

Livet i skärgården är på många sätt fantastiskt och kan vara hur härligt som helst men ibland dyker det dessvärre upp oväntade tråkigheter i form av oväntade besök. I och med en ökande organiserad brottslighet i samhället ser vi att otryggheten - samt osäkerheten inför att utsättas för brott - ökar.

Det är vår målsättning att du när som helst ska kunna få den hjälp du behöver för att du ska kunna känna dig trygg och säker, vare sig du själv befinner dig på platsen eller ej. 

Skärgård2.jpg
Båt.jpg
Skärgård3.jpg
bottom of page