top of page
SÄKERHETSTJÄNSTER

Nedan följer en del av det som vår säkerhetsenhet kan bistå er med i egenskap som säkerhetssamordnare & säkerhetschefer:

 • Möten, samtal, stöd och åtgärder kopplat till ämnen så som bevakning, trygghet brand, utrymning, krishantering samt säkerhet.
   

 • Samverkan med myndigheter och andra intressenter kopplade till er verksamhet gällande bevakning, trygghet, brand, utrymning, krishantering och säkerhetsfrågor.
   

 • Kvalitetssäkra verksamheter utifrån ett säkerhet och företagare perspektiv.
   

 • Säkerställa att ni uppfyller samtliga krav ställda på er avseende SBA arbete inom myndigheten, företaget eller koncernen.
   

 • Arbeta med personalfrågor och bakgrundskontroller inom hela myndigheten, företaget, koncernen.

 • Säkerställa att ni har dem rätta fysiska säkerhetsdetaljerna på plats och tillstånd för exempelvis CCTV, lås, larm, passagesystem etc.
   

 • Säkerställa att ni lever upp till försäkringskrav.
   

 • Arbeta med risk, hot och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan för hela myndigheten, företaget, koncernen.

 • Kontrollerar/kvalitetssäkrar leverantörer och deras verksamheter ur ett kundperspektiv.
   

 • Bistå vid upphandlingar och förhandlingar med särskild kompetens inom området.
   

 • Agera som koordinatorer med samordnande funktioner av olika slag.

 • Operativa enheter i ledande ställning med särskilda generalist kompetenser

 • Operativa enheter i ledande ställning med särskild specialist kompetenser

 • FIP/FIB (första insatsperson / första insatsbefäl) & POSOM Grupper

Kostnad:

Vi har full förståelse, värnar om era intressen och värderar högt besparing av medel som kan nyttjas på andra sätt i er verksamhet eller i det allmänna. Till er fördel så kostar detta endast er när ni behöver vår hjälp och därefter vid behov.

På detta vis kan ni som kund kontrollera era kostnadsposter och öka ert resultat samt sparande genom att effektivt nyttja oss som er partner när det behövs för en eller flera specifika uppdrag enligt era särskilda önskemål.

Hör gärna av er till oss så tar vi en helt förutsättningslös fika och kan då berätta mer ingående kring vad vi kan göra för er som myndighet, aktör, företagare och koncern.

Mission

Vision

bottom of page