top of page

Områdesbevakning

PRISMA Security tillhandahåller områdesbilar med resurser (Särskilt utbildade väktare) knutna till specifika områden i syfte av att arbeta proaktivt genom vår närvaro, bygga starkare relationer till allmänheten och kunden men även om situationen uppstår, kunna förkorta ner responstid och vidta rätt åtgärder för att lösa uppgiften på bästa sätt för alla involverade parter.

 

Med vår närvaro bidrar vi till att öka tryggheten i området och i förlängningen stabilitet.

PRISMA Security tillhandahåller:

Väktare, Vakt, Värd, Ordningsvakt, Security, Vakter, Värdar, Ordningsvakter, Säkerhetsvakter

bottom of page