Väktare

Väktare uppfyller en viktig samhällsfunktion
då de genom närvaro och synlighet både förebygger och förhindrar brottsliga angrepp samtidigt som de skapar
trygghet bland samhällets medborgare.

Vi erbjuder stationära såväl som ronderande väktare till er, vare sig det gäller till dig som privatperson eller ditt företag.

PRISMA Security:

Bevakningsföretag, Vaktbolag, Säkerhetsföretag,

Security company som tillhandahåller:

Väktare, Vakt, Värd, Ordningsvakt, Security, Vakter, Värdar, Ordningsvakter, Säkerhetsvakter

Väktare grind.JPG

Vi skyddar din egendom så att du kan känna dig trygg och säker under dygnets alla timmar. Våra väktare arbetar efter principerna: Vaksamhet och Nyfikenhet.

Stölder av båtar och båtmotorer har de senaste åren ökat och vi har därför valt att rikta in oss lite extra mot bevakning av hamnar. Tillsyner kombinerat med teknisk bevakning har visat sig vara en framgångsfaktor i främst det förebyggande skyddet och tack vare samverkan med ingripande myndigheter hoppas vi kunna öka antalet lagföringar kring dessa brott.

Staket.jpg
Båt - Vinter.jpg
Brygga.jpg
Brygga - Vinter.jpg
Isflak2.jpg