Ordningsvakter

Ordningsvakters främsta uppgift är att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen. Detta görs med fördel genom proaktivt arbete där faktorer som riskerar att bli ordningsstörande eller utgöra en farlighet undanröjs, innan de blir ett problem. Det kan ske genom exempelvis uppmaningar eller anvisningar.

Vidare har en ordningsvakt rätt att avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen eller som genom berusning ej är kapabla att ta hand om sig själva och därav behöver omhändertas för vård.

Mer information om ordningsvakter finner du på Polismyndighetens hemsida.

Våra ordningsvakter kan med fördel kombineras med någon av våra värdfunktioner!

PRISMA Security:

Bevakningsföretag, Vaktbolag, Säkerhetsföretag,

Security company som tillhandahåller:

Väktare, Vakt, Värd, Ordningsvakt, Security, Vakter, Värdar, Ordningsvakter, Säkerhetsvakter

Prisma OV.jpg
SKansen OV.jpg