Skyddsvakter

Skyddsvakter kallas de personer som har till uppgift att bevaka skyddsobjekt.

 

Ett skyddsobjekt kan vara en byggnad, anläggning eller annat område som bedöms ha ett särskilt skyddsvärde ur samhällets synpunkt.

Skyddslagen är väldigt generös då det kommer till att upptäcka och förhindra sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån riktade mot skyddsobjekt och skyddsvakten har därför stora befogenheter att i stöd av lag inskränka en individs grundläggande rättigheter på eller invid ett skyddsobjekt.

Trappa.jpg
Vimmel.jpg